แพคเกจทัวร์ ญี่ปุ่น จำนวน 3 รางวัล

แพคเกจทัวร์ ญี่ปุ่น จำนวน 3 รางวัล

เดือน รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

iPad Mini 4 128 GB จำนวน 50 รางวัล

รางวัลละ 1 เครื่อง

iPad Mini 4 128 GB จำนวน 50 รางวัล

รางวัลละ 1 เครื่อง

สัปดาห์ที่ 1 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1896970452 +668 3328 3XXX
อันดับที่ 2 1829489391 +668 9291 4XXX
อันดับที่ 3 1899884399 +669 9834 1XXX
อันดับที่ 4 1899317075 +666 1158 4XXX
อันดับที่ 5 1800517983 +669 2397 1XXX
สัปดาห์ที่ 2 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1805594666 +668 5049 9XXX
อันดับที่ 2 1812426747 +668 5741 4XXX
อันดับที่ 3 1841372903 +668 8683 6XXX
อันดับที่ 4 1809125398 +668 0944 4XXX
อันดับที่ 5 1823656031 +669 8424 8XXX