แพคเกจทัวร์ ญี่ปุ่น จำนวน 3 รางวัล

แพคเกจทัวร์ ญี่ปุ่น จำนวน 3 รางวัล

เดือน รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
มิถุนายน 1893865343 +669 4589 7XXX
กรกฎาคม 1846227601 +668 3259 6XXX
สิงหาคม 1842611799 +669 8829 8XXX

iPad Mini 4 128 GB จำนวน 50 รางวัล

รางวัลละ 1 เครื่อง

iPad Mini 4 128 GB จำนวน 50 รางวัล

รางวัลละ 1 เครื่อง

สัปดาห์ที่ 1 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1896970452 +668 3328 3XXX
อันดับที่ 2 1829489391 +668 9291 4XXX
อันดับที่ 3 1899884399 +669 9834 1XXX
อันดับที่ 4 1899317075 +666 1158 4XXX
อันดับที่ 5 1800517983 +669 2397 1XXX
สัปดาห์ที่ 2 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1805594666 +668 5049 9XXX
อันดับที่ 2 1812426747 +668 5741 4XXX
อันดับที่ 3 1841372903 +668 8683 6XXX
อันดับที่ 4 1809125398 +668 0944 4XXX
อันดับที่ 5 1823656031 +669 8424 8XXX
สัปดาห์ที่ 3 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1899745850 +669 9146 3XXX
อันดับที่ 2 1893808238 +669 3328 5XXX
อันดับที่ 3 1890292890 +668 0744 8XXX
อันดับที่ 4 1849579277 +666 1089 8XXX
อันดับที่ 5 1890111993 +668 7619 8XXX
สัปดาห์ที่ 5 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1804837561 +668 8714 7XXX
อันดับที่ 2 1832937661 +669 8509 6XXX
อันดับที่ 3 1870799816 +668 6828 7XXX
อันดับที่ 4 1797089752 +668 8503 2XXX
อันดับที่ 5 1894544559 +668 7118 3XXX
สัปดาห์ที่ 6 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1821392729 +666 5106 3XXX
อันดับที่ 2 1806731631 +669 4890 3XXX
อันดับที่ 3 1907316385 +668 9673 7XXX
อันดับที่ 4 1799218661 +666 3140 1XXX
อันดับที่ 5 1817284257 +668 6364 0XXX
สัปดาห์ที่ 7 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1895052334 +666 2170 4XXX
อันดับที่ 2 1815206565 +669 8249 9XXX
อันดับที่ 3 1806502109 +666 4264 4XXX
อันดับที่ 4 1812123809 +669 4687 0XXX
อันดับที่ 5 1811657080 +668 5730 3XXX
สัปดาห์ที่ 9 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1829385232 +668 1292 2XXX
อันดับที่ 2 1798779274 +668 4237 5XXX
อันดับที่ 3 1908188175 +669 7294 7XXX
อันดับที่ 4 1898262931 +668 6922 6XXX
อันดับที่ 5 1847870206 +669 1004 4XXX
สัปดาห์ที่ 10 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1816067037 +668 4615 0XXX
อันดับที่ 2 1820743788 +669 8349 0XXX
อันดับที่ 3 1805947974 +668 8409 7XXX
อันดับที่ 4 1804182745 +668 1284 0XXX
อันดับที่ 5 1844729673 +668 3225 1XXX
สัปดาห์ที่ 11 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1802316297 +668 0762 9XXX
อันดับที่ 2 1841982586 +668 9801 8XXX
อันดับที่ 3 1819853740 +669 3171 6XXX
อันดับที่ 4 1813509845 +668 9992 8XXX
อันดับที่ 5 1816724137 +668 3667 7XXX
สัปดาห์ที่ 12 รหัสชิงโชค หมายเลขโทรศัพท์
อันดับที่ 1 1829385832 +668 1292 2XXX
อันดับที่ 2 1798779274 +668 4237 5XXX
อันดับที่ 3 1908188175 +669 7297 4XXX
อันดับที่ 4 1898262931 +668 6922 6XXX
อันดับที่ 5 1847870206 +669 1004 4XXX