x
ดาวน์โหลดแอป Today for tomorrow ได้แล้ววันนี้
     

แบบทดสอบนี้ออกแบบโดย ดร.กันต์ฌพัชฌ์ อยู่อำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

 

หมายเหตุ : แบบทดสอบนี้เป็นการวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กวัย 3 - 8 ปี ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ปกครองควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ