x
ดาวน์โหลดแอป Today for tomorrow ได้แล้ววันนี้
     

10 กุญแจสำคัญสานฝันให้ลูกมีอนาคตที่ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 1

กุญแจ 10 ดอกที่ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ลูกสำเร็จในอาชีพในฝัน แต่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง เคารพตนเอง มีความสุข คิดเป็น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนง่ายๆ ไปกับการตัดสินผ่านบรรทัดฐานของผู้อื่นหรือสังคม

 

  1. ค้นหาแรงบันดาลใจ Finding passion : แรงบันดาลใจสามารถมาจากสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน ต้นไม้ นิทาน ของเล่น ข่าวสารบ้านเมือง เพียงคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าเด็กๆ กำลังมีความสนใจในเรื่องอะไร และช่วยเสริมแรง เพื่อให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจ ยกตัวอย่างเช่น หากเด็กๆ เห็นสุนัขที่ป่วยอยู่ริมถนน คุณพ่อคุณแม่อาจหาเวลาพาเด็กๆ ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์หรือคลีนิคใกล้บ้าน เพื่อเห็นการตรวจรักษาสุนัข ทั้งยังสามารถเสริมความรู้และโลกแห่งความเป็นจริงให้กับเด็กๆ ได้อีกด้วยว่า หากเด็กๆ อยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตนเอง จะต้องให้ความรักและรับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงตัวนั้นไปตลอดชีวิต

 

  1. เป็นตัวของตัวเองและมั่นใจในการริเริ่มสร้างสรรค์ Independence : เด็กๆ ควรได้รับโอกาสในการ “เลือก” สิ่งที่ตัวเองสนใจ และลงมือพัฒนาและสร้างสรรค์ความสนใจนั้นให้เป็นชิ้นงาน ซึ่งนี่จะเป็นแนวทาง ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้พบกับทักษะพิเศษในตัวลูกซึ่งเป็นแนวทางต่อยอดสู่อนาคต

 

  1. ความเพียรพยายาม Grit : กุญแจสำคัญของความพยายามคือ การเชื่อในการเติบโต คุณพ่อคุณแม่มีส่วนที่ช่วยเสริมแรงให้เขาทำกิจกรรมต่างๆ หรือการงานต่างๆ ของเขาด้วยการให้กำลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเขาและเมื่อเขาทำสำเร็จ ถามลูกๆ ถึงความรู้สึกนั้นว่าเป็นอย่างไร ให้ลูกๆ จำจดความรู้สึกแห่งความสำเร็จ และเอ่ยชมเขาอย่างจริงใจ ว่าเขาได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ก็เป็นรางวัลที่มากเพียงพอ ไม่จำเป็นที่ต้องใช้รางวัลอื่นๆมาล่อใจ เพราะถ้าเขาติดกับดักของการรับรางวัลสินจ้างจนเคยชิน เมื่อเขาเติบโต ความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในใจเขาเองอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมาย

 

  1. ทักษะในการซักถาม Asking questions : ความช่างถามเกิดจากความอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย และช่างสังเกต ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย คุณพ่อคุณแม่สามารถต่อยอดด้วยการกระตุ้นให้เด็กๆ ลองค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยการใช้คำถามที่ไม่ยากเกินไป อาจถามเด็กๆ กลับ เมื่อเด็กๆ ถาม เช่น เมื่อเด็กๆ ถามว่า “ทำไมพระอาทิตย์ขึ้นแต่ตอนกลางวันค่ะ?” คุณพ่อคุณแม่นอกจากจะให้คำตอบ “เพราะตอนกลางวันคนเราต้องใช้แสงสว่างไงคะ” ก็ถามเด็กๆ กลับไปว่า “แล้วรู้ไหมว่า ทำไมพระอาทิตย์จึงสว่าง” โดยหลีกเลี่ยงที่จะตัดสินคำตอบของลูกๆ ว่า “ถูก” “ผิด”เนื่องจากเป็นการทำให้เด็กๆ ไม่กล้าที่ตั้งคำถามเมื่อสงสัยกับสิ่งรอบๆ ตัว ต่อไปอีก ให้ใช้คำว่า “น่าสนใจ” หรือ “ก็อาจจะเป็นไปได้” และให้คำตอบที่ถูกต้องเสริมไป เพียงเท่านี้ เชื่อเถอะว่า เด็กๆ จะมีคำถามตามมา ไม่รู้จบ นอกจากฝึกฝนให้เด็กๆ ได้กล้าถาม และฝึกทักษะการคิด ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารกันระหว่างพ่อแม่และลูกๆ อีกด้วย

 

  1. ทักษะในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือตนเอง Solving problems : ให้ความเคารพกับเด็กๆ เท่าๆ กับเรา แม้ว่าเขาจะยังเป็นเด็ก แต่ก็ต้องการการเชื่อใจจากผู้ใหญ่ว่าเขาสามารถแก้ปัญหานั้นได้ ความเชื่อใจนี้จะทำให้เด็กๆ เกิดความมั่นใจในตนเอง และภูมิใจที่พ่อแม่เชื่อมั่นในตัวเขา เริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ใกล้ตัว เช่น เมื่อกระดุมเสื้อหลุด เด็กๆ จะหันมาหาพ่อแม่และบอกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แทนที่คุณพ่อคุณแม่จะเพียงแค่รับทราบและนำเสื้อมาเย็บกระดุมให้ คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนเป็นถามเขากลับว่า “เอ.. เราควรทำยังไงดีนะ ถ้าไม่มีกระดุมก็ติดเสื้อไม่ได้” เด็กๆ ก็จะมีคำตอบต่างๆ ที่น่าสนใจให้คุณ นอกจากนี้คุณลองมอบความไว้วางใจ ให้กับเด็กๆ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เช่น ให้เด็กๆ ช่วยสนเข็ม หรือเลือกสีของด้าย เพื่อให้คุณช่วยเย็บกระดุมให้ คุณพ่อคุณแม่ทั่วไปมักคิดว่าเด็กเล็กๆ ยังต้องการความช่วยเหลือจากพ่อแม่ตลอดเวลา แต่หารู้ไม่ว่าในแต่ละวัย เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษะในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะทานข้าวด้วยตนเอง ติดกระดุม จัดกระเป๋านักเรียน ฯลฯ อีกทั้งการพึ่งตนเอง เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กๆ รู้จักเคารพผู้อื่นด้วยการไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น เป็นก้าวสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งเคารพตนเอง และเป็นทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

 

ติดตามกุญแจอีก 5 ดอกที่เหลือใน 10 กุญแจสำคัญสานฝันให้ลูกมีอนาคตที่ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 2

……………………………………………………………………………..

(ที่ปรึกษาบทความโดย ดร.กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร )

กลับหน้าแรกบทความ

บทความที่ผ่านมา

cover2
จุดประกายอนาคต สร้างนิสัยการเรียนรู้ด้วยนิทาน
เซลล์สมองของเด็กๆ มีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เด็กจึงเกิดมาพร้อมเซลล์สมองที่พร้อมเรียนรู้ และสามารถเข้าใจสิ่งต่า...
1_ml
ความจำสร้างได้ 7 วิธีฝึกลูกให้ความจำดี เพื่อความสำเร็จที่มากกว่า
ความจำเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต Hi-Q Dream Discovery มีเทคนิคการพัฒนาความ...
Banner2
ทำเรื่องเล่น (ของลูก) ให้เป็นเรื่องใหญ่
 ทำไมการเล่นจึงสำคัญ? KIDative: เรามองว่าการเล่น คือการเรียนรู้ ที่ KIDative จึงให้เด็กๆ เล่นสนุกได้อย่างเต็มที่ เพ...